مدرسه توسعه پایدار و مسئولیت اجتماعی سازمان ها

. Sharif Sustainable Development and CSR School .
مدرسه توسعه پایدار و مسئولیت اجتماعی سازمان ها

مدرسه توسعه پایدار، عنوان برنامه ای است که زیرمجموعه پژوهشکده سیاست گذاری دانشگاه صنعتی شریف شکل گرفته است و در تلاش است که به توسعه دانش و توانمندی های عمومی مخاطبان خود راجع به حوزه توسعه پایدار و مسئولیت اجتماعی سازمان ها یاری برساند. برای آشنایی با سوابق مدرسه، دوره های آتی و راه های ارتباطی می توانید به منوهای سایت مراجعه کنید.

کانال تلگرام

کانال تلگرام

کانال تلگرام

دوره های گذشته مدرسه توسعه پایدار، به شرح زیر می باشد. برای اطلاع از جزئیات هر دوره می توانید بر روی پوستر آن کلیک کنید.

  • دوره اول- مدرسه زمستانی توسعه پایدار :
از 23 بهمن 1396 تا 21 اسفند 1396-هر دوشنبه ساعت 3 تا 7 بعدازظهر (جمعا 20 ساعت)

  • دوره دوم- مدرسه بهاره توسعه پایدار:
از 2 اردیبهشت تا 6 خرداد 1397- هر یکشنبه ساعت 3 تا 7 بعدازظهر (جمعا 20 ساعت)  • دوره سوم- مدرسه تابستانی توسعه پایدار 
  • از 24 تیر تا 21 مرداد 1397-هریکشنبه ساعت 3 تا 7 بعدازظهر(جمعا 20 ساعت)
    (در حال برگزاری)