به همت تیم مشاوره و پژوهش CSR مدرسه توسعه پایدار، یکی از بهترین مراجع بین‌المللی حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها به فارسی برگردان شده و با افزودن مثالهایی از تجارب شرکتهای ایرانی، در قالب کتابی با عنوان «مسئولیت اجتماعی شرکتها: از نظریه تا عمل» توسط نشر رسا منتشر شده است. تهیه کتاب و اطلاعات بیشتر: کلیک کنی