مدرسه‌ای برای شما

«مدرسه توسعه پایدار»، یک مرکز دانشگاهی است که زیرمجموعۀ پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف فعالیت می‌کند. 


توسعه پایدار

اگر شما عضو هر یک از دسته‌های زیر هستید، می‌توانید مخاطب برنامه‌های مدرسه توسعه پایدار باشید:

  • مدیران و کارشناسان بخش خصوصی: بنگاه‌های اقتصادی، به واسطه اثرگذاری‌شان بر جامعه، محیط زیست و اقتصاد، نقش مهمی در هدایت فرآیند توسعه به سمت پایداری دارند. این نقش، امروزه در مفاهیمی مانند پایداری سازمانی (Corporate Sustainability) و نیز مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها (CSR) متبلور می‌شود. مدرسه توسعه پایدار، به این دسته از مخاطبان کمک می‌کند که برنامه‌ها و استراتژی‌های موثرتری برای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی بنگاه خود تعریف و اجرا نمایند و سازمان خود را در مسیر پایداری بهتر هدایت کنند.
  • فعالین سازمان‌های مردم‌نهاد: سازمان‌های مردم‌نهاد، بازیگران کلیدی عصر توسعه پایدار هستند. آنها در سطوح مختلف می‌توانند به بهروزی جامعه در ابعاد مختلف پایداری یعنی اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی یاری برسانند. از سوی دیگر، سمن‌ها باید یاد بگیرند که با تعریف مشارکت‌های برنده-برنده، بنگاه‌های اقتصادی و دولت را برای تحقق اهداف توسعه پایدار، پای کار بیاورند. مدرسه توسعه پایدار کمک می‌کند که سمن‌ها با ایده‌های جدید و اثربخش‌تر برای بزرگ‌کردن گسترۀ فعالیت و همکاری‌های خود در این زمینه آشنا شوند.
  • مدیران و کارشناسان سازمان‌های دولتی: دولت‌ها نقش مهمی در سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری و بسترسازی برای دستیابی به توسعه پایدار دارند. فهم درست کارشناسان و مدیران دولتی از توسعه پایدار و مفاهیم مرتبط با آن، کمک می‌کند که بهتر بتوانند در سازمان خود، پشتیبان پایداری در توسعه باشند. بخش دولتی به ویژه باید از چگونگی بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی و نیز بخش مردمی برای تحقق اهداف خود در حوزه توسعه پایدار آگاه باشد.
  • دانشگاهیان و عموم علاقه‌مندان: توسعه پایدار، نیاز دنیای امروز ماست و بسیاری فرصت‌ها به واسطۀ آن ظهور کرده و خواهد کرد. «مدرسه توسعه پایدار» و فضای حاکم بر آن، به شما کمک خواهد کرد که با گسترش افق‌های دید، بسیاری فرصت‌های جدید برای ادامه تحصیل، کار و یا فعالیت عام‌المنفعه در ذهنتان جرقه بزند! چه بسا این جرقه‌ها، مسیر زندگی شما را به مانند خیلی از کسانی که با مفهوم توسعه پایدار آشنا شدند، به شکل قابل توجهی عوض کند.

مدرسه توسعه پایدار

مدرسه توسعه پایدار، به مدد ارتباط و تعامل فراگیر با گروه‌های مختلف اجتماعی، با بهره‌گیری از فضایی چند ذی‌نفعی و بین رشته‌ای، آمادۀ ورود به عصر توسعه پایدار می‌شود. عصری که بر شراکت‌ها، همکاری ها، شبکه‌ها و فضاهای بین رشته‌ای استوار است.
بهروزی آیندۀ ایران عزیز ما، به اصلاح مسیر سنتی توسعه نیاز دارد و «مدرسه توسعه پایدار» دانشگاه صنعتی شریف، با ارائه برنامه‌هایی که جای خالی آن در فضای پژوهش، مشاوره، آموزش و ترویج امروز کشورمان به شدت احساس می‌شود و البته با نگاهی درون‌زا، با تکیه بر تحقیقات و با استفاده از تجارب ملی و بین‌المللی، به دنبال ارتقای دانش، تقویت مهارت‌ها و توسعۀ نگرش‌هاست تا بتواند گامی کوچک برای آبادانی و سربلندی فردای کشور عزیزمان بردارد.
برای ثبت نام در دوره‌های آموزشی «مدرسه توسعه پایدار»، شرکت در نشست‌ها، بهره‌گیری از خدمات مشاوره-پژوهش و یا کسب اطلاعات بیشتر راجع به فعالیت‌های ما، می‌توانید بر روی منوهای سایت کلیک کنید.
خوشحال هستیم که در این مسیر با همدیگر همراه شده‌ایم!

توسعه پایدار