مجله

مجله

در این بخش به انتشارات مدرسه توسعه پایدار، یادداشت‌های تخصصی در زمینه توسعه پایدار و مفاهیم مرتبط و همچنین آخرین اخبار مدرسه دسترسی دارید

اگر به دنبال موضوع خاصی هستید، آن را جستجو کنید

آخرین مقالات

چرا توسعه پایدار؟

در عصری زندگی می‌کنیم که الگوی توسعۀ سنتی تک بعدی «اقتصادی‌محور»، به واسطه پیامدهای اجتماعی و محیط‌زیستی مخربی که بر سیاره زمین باقی گذاشته، مورد سوال و انتقاد قرار گفته است. به دنبال افزایش مطالبات عمومی و از چند دهۀ پیش، محققان، سیاستگذاران و نهادهای مختلف ملی و بین‌المللی تلاش کرده‌اند تا الگوهای جایگزین و اصلاح‌شده‌ای را برای «توسعه» و «پیشرفت» معرفی کنند.

آخرین انتشارات مدرسه توسعه پایدار

آخرین انتشارات مدرسه توسعه پایدار

اولین نفر باشید که از یادداشت‌ها، اخبار، کتاب و منابع مدرسه توسعه پایدار باخبر می‌شوید!

آخرین اخبار

آخرن اخبار مدرسه توسعه پایدار