همکاری

همکاری با مدرسه توسعه پایدار

مدرسه توسعه پایدار، به عنوان اولین و تنها مرکز دانشگاهی-اجتماعی تخصصی مرتبط با توسعه پایدار در کشور، از همکاری با علاقه‌مندان از حوزه‌های مختلف تحصیلی که با دغدغه‌ها و اهداف مدرسه همدل و همراه هستند، استقبال می‌کند. توجه کنید که مدرسه توسعه پایدار یک نهاد غیرانتفاعی است که به دنبال ترویج و گسترش آموزه‌های مرتبط با توسعه پایدار با نگاهی ایرانی و مبتنی بر مولفه‌ها و ارزش‌های بومی است و معتقد است که توسعه پایدار ایران عزیزمان، نیازمند نگاهی متفاوت و درون زا به مفهوم توسعه پایدار است.

فرصت‌های همکاری با مدرسه توسعه پایدار بنا به شرایط، برنامه‌ها و پروژه‌های جاری، در سه دستۀ «کارآموزی حرفه‌ای اجتماعی»، «همکاری شغلی» و «همکاری داوطلبانه» قرار می‌گیرند. توجه کنید که ما برای هر شکل از فعالیت‌ها، معمولا معیارهای خاصی برای همکاران جدیدمان خواهیم داشت.

برای اطلاع از آخرین وضعیت موقعیت‌های موجود برای همکاری، بر لینک‌ صفحات مربوطه در زیر، کلیک کنید و در صورت تمایل برایشان-مطابق با توضیحات داده شده- اقدام کنید:

فرصت‌های همکاری شغلی با مدرسه توسعه پایدار، فراخور پروژه‌های در دست، متغیر هستند و طیف وسیعی از دانش آموختگان رشته‌های مختلف تحصیلی می‌توانند مخاطب آن باشند.

1-1-فرصت همکاری در حوزه‌های اجتماعی مدیریت

2-1-فرصت همکاری ناظر هنری و صفحه‌آرای کتاب‌های مصوّر کودکان و نوجوانان

ما برای برخی پروژه های اجتماعی خود(که بسیاری از آنها داوطلبانه و توسط مدرسه توسعه پایدار تعریف شده است)، به فراخور نیاز، به همکاری داوطلبانه ممکن است نیاز داشته باشیم.

1-2-فراخوان همکاری با پویش بهبود ارزیابی اثرات محیط زیستی در ایران

اگر هر کدام از لینک‌های بالا غیرفعال است، بدین معنی است که مدرسه توسعه پایدار در حال حاضر برای آن دسته، همکار جدید نمی‌پذیرد.