همکاری

همکاری با مدرسه توسعه پایدار

مدرسه توسعه پایدار، به عنوان اولین و تنها مرکز دانشگاهی-اجتماعی تخصصی مرتبط با توسعه پایدار در کشور، از همکاری با علاقه‌مندان از حوزه‌های مختلف تحصیلی که با دغدغه‌ها و اهداف مدرسه همدل و همراه هستند، استقبال می‌کند. توجه کنید که «مدرسه توسعه پایدار» یک نهاد غیرانتفاعی است که به دنبال ترویج و گسترش آموزه‌های مرتبط با توسعه پایدار با نگاهی ایرانی و مبتنی بر مولفه‌ها و ارزش‌های بومی است و بر این باور است که توسعه پایدار ایران عزیزمان، نیازمند نگاهی متفاوت و درون‌زا به مفهوم توسعه پایدار است.

فرصت‌های همکاری با مدرسه توسعه پایدار بنا به شرایط، برنامه‌ها و پروژه‌های جاری، در دو دستۀ «همکاری شغلی» و «همکاری داوطلبانه» قرار می‌گیرند. توجه کنید که ما برای هر شکل از فعالیت‌ها، معمولا معیارهای خاصی برای همکاران جدیدمان خواهیم داشت.

محیط کاری ما، فضایی جوان، تعاملی، پویا و رو به رشد دارد و فعالیت‌های ما بر خلاف روال سنتی مراکز علمی، ترکیبی از کارهای مطالعاتی و اجرایی و با ارتباط نزدیک با مسئله، میدان و یا جوامع محلی است.

برای اطلاع از آخرین وضعیت موقعیت‌های موجود برای همکاری، بر لینک‌ صفحات مربوطه در زیر، کلیک کنید و در صورت تمایل برایشان-مطابق با توضیحات داده شده- اقدام کنید:

فرصت‌های همکاری شغلی با مدرسه توسعه پایدار، فراخور پروژه‌های در دست، متغیر هستند و طیف وسیعی از دانش آموختگان رشته‌های مختلف تحصیلی می‌توانند مخاطب آن باشند-در حال حاضر برای موقعیت‌های شغلی زیر پذیرای همکار جدید هستیم. ترجیح ما به این است که ساکن تهران باشند؛ اما در شرایط خاص ممکن است بتوانیم به شکل دورکاری نیز همکار از شهرستان‌ها بپذیریم:

1-1-فرصت همکاری در شاخۀ «کسب و کار مسئولانه و اجتماعی» (فعالیت‌های پژوهشی و مشاوره‌ای در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها)

2-1-فرصت همکاری در شاخۀ «محرومیت‌زدایی و توسعه محلی»(فعالیت‌های پژوهشی و اجرایی در حوزه‌های اندازه‌گیری اثرات اجتماعی؛ سرمایه‌گذاری اجتماعی؛ توانمندسازی و مهارت‌آموزی جوانان)

3-1-فرصت همکاری در شاخۀ «ادبیات هدفمند کودکان» (ناظر هنری و صفحه آرای کتاب‌‌های مصوّر کودکان و نوجوانان)

4-1-فرصت همکاری در شاخۀ «سیاستگذاری محیط زیست» (همکاری اجرایی با پویش سیاستی مرتبط با ارزیابی محیط زیست)

ما برای برخی پروژه‌های اجتماعی خود(که خودجوش و توسط مدرسه توسعه پایدار تعریف شده است)، به فراخور ممکن استبه همکاری داوطلبانه نیاز داشته باشیم. این فرصت‌های همکاری در زمینه‌هایی اثربخش تعریف می‌شوند و ما پس از پایان دوره همکاری، گواهینامه رسمی تائید همکاری نیز برای شما صادر می‌کنیم:

1-2-فراخوان همکاری داوطلبانه با پویش بهبود ارزیابی اثرات محیط زیستی در ایران

2-2-فرصت همکاری داوطلبانۀ علاقه‌مندان به ادبیات کودک و ترویج کتابخوانی برای کودکان

اگر هر کدام از لینک‌های بالا غیرفعال است، بدین معنی است که مدرسه توسعه پایدار در حال حاضر برای آن دسته، همکار جدید نمی‌پذیرد.