کتاب‌های پویش «سرزمین جاودانی من» که با دغدغه آموزش برای توسعه پایدار تدوین شده اند، در نرم افزار طاقچه به شکل الکترونیک قابل دسترسی شدند. اطلاعات بیشتر: کلیک کنید.