Dec 28 2020
08/10/1399

رویداد بیست و پنجم>> نشست «سیاست‌گذاری برای مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها: بایدها و نبایدها»

    • با حضور جمعی از صاحب نظران و فعالین حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت ها
    • به همراه رونمایی از کتاب «مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها: از نظریه تا عمل»
    • پنجشنبه 28 بهمن 1400-ساعت 17 تا 20
    • گزارشی کوتاه از این نشست در سایت «رسانه مسئولیت اجتماعی» : کلیک کنید