مهدی رباب اسماعیلی

کسب‌وکار مسئولانه و پایدار


نوع اثر :  MBA

حوزه تخصصی :  صنعت و توسعه پایدار