منابع

(این صفحه به شکل آزمایشی راه اندازی شده و در دست تکمیل و به روز رسانی است)

 

آموزش مجازی

در این بخش می‌توانید به محتوای برخی وبینارها و آموزش‌های مجازی مدرسه توسعه پایدار دسترسی پیدا کنید. این بخش از فروردین 99 راه اندازی شده و به تدریج سعی می کنیم محتواهای بیشتری برای آن فراهم کنیم(کلیک کنید).

مقالات ترجمه شده

در این بخش، مدرسه توسعه پایدار، با انتخاب مقالات برگزیده و منتخب مرتبط با حوزه توسعه پایدار، و ترجمه آنها به زبان فارسی، تلاش دارد تا به رشد بینش و آگاهی مخاطبان خود یاری برساند تا بتوانند با بینش و آگاهی بهتری به حل مسائل توسعه پایدار در داخل کشور عزیزمان یاری برسانند.(کلیک کنید)

صوت و ویدئو

محتواهای چند رسانه ای، همیشه کارکردهای خاص خود را برای آموزش و ترویج دارند. ما در این بخش، سعی کرده ایم ویدئوها و صوت های منتخب که گاه مربوط به برنامه های خودمان است و گاه مربوط به سخنرانان صاحب نظر این حوزه و یا رخدادهای ملی و بین المللی را برایتان به شکل دست چین شده، منعکس کنیم.

چنانچه محتوای خوبی را سراغ داشتید که می‌توانست به بخش‌های بالا اضافه شود، برای ما ایمیل کنید و به غنی شدن این بخش از سایت یاری برسانید.