حمایت

 

مدرسه توسعه پایدار، یک نهاد غیر انتفاعی است و بدون وابستگی مالی به بودجه دولتی، هزینه فعالیت های خود را بایستی به شکل خودگردان تامین نماید. ما برای اینکه بتوانیم مستقل بمانیم و به شکلی پویا در راستای تحقق ماموریت خود برای «ارتقای دانش، تقویت مهارت ها و توسعه نگرش ها جهت کمک به پیشرفت همه جانبه و آبادانی ایران عزیزمان» تلاش نماییم، به حمایت مالی اشخاص و نهادهای دغدغه مند و مسئولیت پذیر در قبال توسعه پایدار کشور بسیار نیازمندیم.

اشخاص در قالب کمک های حمایتی و شرکت ها در قالب مسئولیت اجتماعی(CSR)، می توانند در اشکال زیر از مدرسه توسعه پایدار حمایت کنند:

  • حمایت مالی از همایش ها و نشست‌های «توسعه پایدار برای ایران»
  • حمایت مالی از کتاب های در دست انتشار مدرسه توسعه پایدار
  • اعطای بورسیه به اشخاص مستعد برای کاهش هزینه شرکت در دوره های آموزشی مدرسه توسعه پایدار
  • حمایت مالی از پروژه های اجتماعی و توسعه محلی مدرسه توسعه پایدار در مناطق کم برخوردار
  • حمایت مالی از مطالعات کاربردی و انتشار گزارش های علمی مرجع مدرسه توسعه پایدار
  • حمایت مالی از انتشارات الکترونیک محتواهای ترویجی-آموزشی مفید و کاربردی در زمینه توسعه پایدار برای فعالین اجتماعی-اقتصادی

ما در مدرسه توسعه پایدار، سوابق خیلی خوبی از فعالیت های پژوهشی، آموزشی و ترویجی راهگشا در مسیر توسعه پایدار کشور عزیزمان داریم و آماده ایم که با مشارکت شما، دامنه و اثرگذاری آنها را بیشتر کنیم. اگر علاقه مند هستید که از یک جمع و جریان اجتماعی دغدغه مند و راهگشا برای کشور عزیزمان حمایت کنید، قطعا مدرسه توسعه پایدار، یکی از بهترین انتخاب های شماست.

البته ما برای تشکر و قدردانی از حامیان خود، به آنها خدماتی نیز از جنس کمک به دیده شدن در طیف وسیعی از مخاطبان تخصصی مان، دریافت خدمات آموزشی و در موارد خاص خدمات مشاوره ای ارائه خواهیم کرد.

این را هم بگوییم که ما در انتخاب حامیان خود نیز سخت گیر هستیم. آنها باید با دغدغه ها و آرمان ما ارتباط نزدیکی برقرار کنند و سوابق و وجهه اجتماعی خوب و در شان چشم انداز زیبایی که برای ایران عزیزمان سراغ داریم، به همراه داشته باشند.

پیشاپیش از شما برای این همراهی و نظر بلند سپاسگزاریم. جزئیات طرح ها و پروژه های در دست که آماده جذب حامی مالی هستند را می توانید در تماس با روابط عمومی مدرسه(شماره 09129458095) جویا شوید.