سال خبر: سال 1402

سال 1402

حضور در نمایشگاه آبادیران

شاخه تخصصی «محرومیت زدایی» مدرسه توسعه پایدار با عنوان «مرکز مطالعات و نوآوری‌های آبادانی و پیشرفت» در اولین نمایشگاه «آبادیران» که نمایشگاه تخصصی فناوری‌های محرومیت‌زدایی

توضیحات بیشتر »