مدرسه توسعه پایدار و مسئولیت اجتماعی سازمان ها

. Sharif Sustainable Development and CSR School .
مدرسه توسعه پایدار و مسئولیت اجتماعی سازمان ها

مدرسه توسعه پایدار، عنوان برنامه ای است که زیرمجموعه پژوهشکده سیاست گذاری دانشگاه صنعتی شریف شکل گرفته است و در تلاش است که به توسعه دانش و توانمندی های عمومی مخاطبان خود راجع به حوزه توسعه پایدار و مسئولیت اجتماعی سازمان ها یاری برساند. برای آشنایی با سوابق مدرسه، دوره های آتی و راه های ارتباطی می توانید به منوهای سایت مراجعه کنید.

کانال تلگرام

کانال تلگرام

کانال تلگرام


برنامه دوره های آینده مدرسه توسعه پایدار، به شرح زیر است:


  • دوره دوم- مدرسه بهاره توسعه پایدار شریف:
2 تا 30 اردیبهشت 1397-هر یکشنبه ساعت 3 تا 7


  • دوره سوم- مدرسه فشرده توسعه پایدار شریف-ویژه عزیزان شهرستانی
31 خرداد و 1 تیر(پنجشنبه و جمعه) 1397-همراه با اسکان
(اطلاعات ثبت نام به زودی- شروع ثبت نام از اردیبهشت 1397)
پیش ثبت نام رایگان از طریق لینک bit.ly/2Iw1Iod