مدرسه توسعه پایدار و مسئولیت اجتماعی سازمان ها

. Sharif Sustainable Development and CSR School .
مدرسه توسعه پایدار و مسئولیت اجتماعی سازمان ها

مدرسه توسعه پایدار، عنوان برنامه ای است که زیرمجموعه پژوهشکده سیاست گذاری دانشگاه صنعتی شریف شکل گرفته است و در تلاش است که به توسعه دانش و توانمندی های عمومی مخاطبان خود راجع به حوزه توسعه پایدار و مسئولیت اجتماعی سازمان ها یاری برساند. برای آشنایی با سوابق مدرسه، دوره های آتی و راه های ارتباطی می توانید به منوهای سایت مراجعه کنید.

کانال تلگرام

کانال تلگرام

کانال تلگرام


برنامه دوره های آینده مدرسه توسعه پایدار، به شرح زیر است:


  • دوره پنجم فصلی: مدرسه بهاره توسعه پایدار 98
  • 1 تا 29 اردیبهشت-هریکشنبه ساعت 4 تا 8- به مدت جمعا 20 ساعت
    *اطلاعات تکمیلی و پیش ثبت نام این دوره از زمستان 97 آغاز خواهد شد.

  •  دوره چهارم فصلی: مدرسه پاییزه توسعه پایدار 97
21 آبان تا 19 آذر-هر دوشنبه از 3 تا 7 بعدازظهر- به مدت جمعا 20 ساعت
(ظرفیت تکمیل شد!...در حال برگزاری)