مدرسه توسعه پایدار و مسئولیت اجتماعی سازمان ها

. Sharif Sustainable Development and CSR School .
مدرسه توسعه پایدار و مسئولیت اجتماعی سازمان ها

مدرسه توسعه پایدار، عنوان برنامه ای است که زیرمجموعه پژوهشکده سیاست گذاری دانشگاه صنعتی شریف شکل گرفته است و در تلاش است که به توسعه دانش و توانمندی های عمومی مخاطبان خود راجع به حوزه توسعه پایدار و مسئولیت اجتماعی سازمان ها یاری برساند. برای آشنایی با سوابق مدرسه، دوره های آتی و راه های ارتباطی می توانید به منوهای سایت مراجعه کنید.

کانال تلگرام

کانال تلگرام

کانال تلگرام


برنامه دوره های آینده مدرسه توسعه پایدار، به شرح زیر است:  • دوره سوم- مدرسه تابستانی توسعه پایدار 
  • 24 تیر تا 21 مرداد-هریکشنبه ساعت 3 تا 7
    جهت اطلاعات بیشتر راجع به شرایط و چگونگی ثبت نام، اینجا کلیک کنید


  • دوره چهارم- مدرسه فشرده توسعه پایدار -ویژه عزیزان شهرستانی
(پنجشنبه و جمعه) 18 و 19 مرداد 1397
این دوره نسبت به مدرسه جامع که هر فصل یک بار برگزار می شود، از نظر محتوایی فشرده تر بوده و با هدف امکان حضور عزیزان شهرستانی، طراحی شده است. به عزیزانی که امکان حضور در دوره جامع فصلی را دارند، توصیه می شود در دوره های فصلی مدرسه(ماننده مدرسه تابستانی) ثبت نام کنند.
(اطلاعات بیشتر و آغاز فرآیند ثبت نام از 24 تیر 1397)
ظرفیت این دوره محدود است و اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام نمایند.
پیش ثبت نام رایگان، و قرارگرفتن در اولویت ثبت نام از طریق لینک bit.ly/2Iw1Iod