مدرسه توسعه پایدار و مسئولیت اجتماعی سازمان ها

. Sharif Sustainable Development and CSR School .
مدرسه توسعه پایدار و مسئولیت اجتماعی سازمان ها

مدرسه توسعه پایدار، عنوان برنامه ای است که زیرمجموعه پژوهشکده سیاست گذاری دانشگاه صنعتی شریف شکل گرفته است و در تلاش است که به توسعه دانش و توانمندی های عمومی مخاطبان خود راجع به حوزه توسعه پایدار و مسئولیت اجتماعی سازمان ها یاری برساند. برای آشنایی با سوابق مدرسه، دوره های آتی و راه های ارتباطی می توانید به منوهای سایت مراجعه کنید.

کانال تلگرام

کانال تلگرام

کانال تلگرام


برنامه دوره های آینده مدرسه توسعه پایدار، به شرح زیر است:


  •  دوره چهارم فصلی: مدرسه پاییزه توسعه پایدار
21 آبان تا 19 آذر-هر دوشنبه از 3 تا 7 بعدازظهر- به مدت جمعا 20 ساعت
به واسطه درخواست قبلی برخی سازمانها و محدودیت ظرفیت، ممکن است این دوره به شکل ویژه با پیش ثبت نام قبلی و بدون فراخوان عمومی، تکمیل ظرفیت شود. در صورتی که علاقه مند به حضور در این دوره هستید، می توانید به صورت رایگان، به پیش ثبت نام در این دوره اقدام کنید و در اولویت ثبت نام قرار بگیرید: yon.ir/aHIvp
با توجه به محدودیت ظرفیت، تکمیل این فرم، تضمینی جهت حضور شما در مدرسه فراهم نمی کند.
اطلاعات تکمیلی در این رابطه از مهرماه ارائه می گردد.