مدرسه توسعه پایدار و مسئولیت اجتماعی سازمان ها

. Sharif Sustainable Development and CSR School .
مدرسه توسعه پایدار و مسئولیت اجتماعی سازمان ها

مدرسه توسعه پایدار، عنوان برنامه ای است که زیرمجموعه پژوهشکده سیاست گذاری دانشگاه صنعتی شریف شکل گرفته است و در تلاش است که به توسعه دانش و توانمندی های عمومی مخاطبان خود راجع به حوزه توسعه پایدار و مسئولیت اجتماعی سازمان ها یاری برساند. برای آشنایی با سوابق مدرسه، دوره های آتی و راه های ارتباطی می توانید به منوهای سایت مراجعه کنید.

کانال تلگرام


برنامه دوره های آینده مدرسه توسعه پایدار، به شرح زیر است:

  • دوره اول- مدرسه زمستانی توسعه پایدار شریف:
از 23 بهمن 1396 تا 14 اسفند 1396-هر دوشنبه ساعت 3 تا 7 بعدازظهر (جمعا 16 ساعت)
مدرسه زمستانی 96

  • دوره دوم- مدرسه بهاره توسعه پایدار شریف:
اردیبهشت 96-زمان دقیق اعلام خواهد شد. شروع ثبت نام از اسفند ماه 1396