سال خبر: سال 1401

سال 1401

حضور در رویداد نوپیا

مدرسه توسعه پایدار در اولین رویداد نوپیا حضور پیدا کرد. «نوپیا»، قرار هست که بستری باشد برای گردهمایی و شبکه‌سازی فعالین حوزه «نوآوری اجتماعی» در

توضیحات بیشتر »