برگه‌ها - شبکه بدون حاشیه تمام عرض

جدیدترین مقالات را مطالعه کنید!

برگزاری نشست «فهم اشتباه ارزیابی اثرات محیط زیستی در ایران»

برگزاری نشست «هم اندیشی خبرگان ارزیابی اثرات محیط زیستی»

برگزاری نشست «سیاستگذاری مناسب برای مسئولیت اجتماعی شرکتها»

انتشار کتاب «مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها: از نظریه تا عمل»

رونمایی از چهار کتاب داستان کودک و نوجوان مرتبط با منطقه هورامان استان کردستان

عرضه کتاب‌های «سرزمین جاودانی من» در نرم افزار طاقچه

برگزاری همایش دو روزه «درس‌آموخته‌های پویش‌های مردمی حفاظت از محیط زیست در مواجهه با پروژه‌های عمرانی مخرب»

برگزاری همایش نیم روزه « انجمن های تحول آفرین محلی»