برگه‌ها - ماسونری با سایدبار چپ

جدیدترین مقالات را مطالعه کنید!

برگزاری نشست «فهم اشتباه ارزیابی اثرات محیط زیستی در ایران»

بیست و ششمین رویداد از سلسله نشست های «توسعه پایدار برای ایران» به بررسی چرایی فهم اشتباه ارزیابی اثرات محیط زیستی در ایران و مسائل پیش روی این حوزه اختصاص داشت. در این رویداد ضمن بیان چالشها و کج فهمی های ارزیابی اثرات محیط...

برگزاری نشست «هم اندیشی خبرگان ارزیابی اثرات محیط زیستی»

بیست و ششمین رویداد از سلسله نشست های «توسعه پایدار برای ایران» به بررسی چرایی فهم اشتباه ارزیابی اثرات محیط زیستی در ایران و مسائل پیش روی این حوزه اختصاص داشت. در این رویداد ضمن بیان چالشها و کج فهمی های ارزیابی اثرات محیط...

برگزاری نشست «سیاستگذاری مناسب برای مسئولیت اجتماعی شرکتها»

بیست و پنجمین رویداد «توسعه پایدار برای ایران» با موضوع سیاستگذاری برای مسئولیت اجتماعی شرکتها و با حضور جمعی از فعالین حوزه CSR در ایران برگزار شد. گزارشی کوتاه از این نشست در سایت «رسانه مسئولیت اجتماعی» : کلیک کنید

انتشار کتاب «مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها: از نظریه تا عمل»

به همت تیم مشاوره و پژوهش CSR مدرسه توسعه پایدار، یکی از بهترین مراجع بین‌المللی حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها به فارسی برگردان شده و با افزودن مثالهایی از تجارب شرکتهای ایرانی، در قالب کتابی با عنوان «مسئولیت اجتماعی شرکتها: از نظریه تا عمل» توسط...

رونمایی از چهار کتاب داستان کودک و نوجوان مرتبط با منطقه هورامان استان کردستان

تعداد چهار جلد کتاب داستان مصور کودک و نوجوان با نام‌های «خوشمزه ترین ساندویچ دنیا»، «داستان پل»، «قاصدک ژاورود» و «لبخند سیروان» که با هدایت و راهبری مدرسه توسعه پایدار و حمایت مالی بنیاد علوی در قالب پویش سرزمین جاودانی من در منطقه سروآباد استان کردستان تهیه...

برگزاری همایش دو روزه «درس‌آموخته‌های پویش‌های مردمی حفاظت از محیط زیست در مواجهه با پروژه‌های عمرانی مخرب»

با حضور جمعی از نمایندگان جنبش‌های محیط زیستی شاخص 20 سال اخیر و جمعی از فعالین محیطزیستی، همایشی دو روزه با هدف درس آموزی از تجارب ارزشمند پویش‌های مردمی حفاظت از محیط زیست در مواجهه با پروژه‌های عمرانی مخرب برگزار شد که مطالب آن...

برگزاری همایش نیم روزه « انجمن های تحول آفرین محلی»

رویداد بیست و چهارم از سلسله نشستهای «توسعه پایدار برای ایران» با موضوع انجمن های تحول آفرین محل برگزار شد و طی آن ضمن ارائه تجارب برخی از تشکلهای دارای تجارب آموزنده از شهرها و روستاهای مختلف کشور، برخی مباحث راهبردی این حوزه نیز...